Мэдээлэл | torf.info

Хамтран ажиллахыг урьж  байна!

Хамтран ажиллахыг урьж  байна!

Утас: +7 903 955 14 88

И-мэйл: manager@torf.info

Хамтран ажиллахыг урьж  байна!

logo-sotssetey-11550708426yzhanxdujx.png

Утас: +7 903 955 14 88

И-мэйл: manager@torf.info

Үнийн санал болон худалдааны талаарх мэдээллийг дараах утсаар холбогдож авна уу +7 903 955 14 88 болон +7 906 951-23-00 эсвэл

эсвэл “БХЭХ худалдаж авах” гэх гарчигтай имэйлийг илгээнэ үү.

ГУМОВЕТ

ПОДРОБНЕЕ

САПРОПЕЛЬ

ПОДРОБНЕЕ

ГУМОФИТ

ПОДРОБНЕЕ

ФУГАТ

ПОДРОБНЕЕ

ЭНТЕРОСОРБЕНТ

ПОДРОБНЕЕ

ЭКО

НАПОЛНИТЕЛЬ

ПОДРОБНЕЕ

СОРБЕНТ

ТОРФЯНОЙ

ПОДРОБНЕЕ

ЭКОВОЗДУХ

ПОДРОБНЕЕ