Үнийн санал болон худалдааны талаарх мэдээллийг дараах утсаар холбогдож авна уу +7 903 955 14 88 болон +7 906 951-23-00 эсвэл

эсвэл “БХЭХ худалдаж авах” гэх гарчигтай имэйлийг илгээнэ үү.

ГУМОВЕТ

ПОДРОБНЕЕ

САПРОПЕЛЬ

ПОДРОБНЕЕ

ГУМОФИТ

ПОДРОБНЕЕ

ФУГАТ

ПОДРОБНЕЕ

ЭНТЕРОСОРБЕНТ

ПОДРОБНЕЕ

ЭКО

НАПОЛНИТЕЛЬ

ПОДРОБНЕЕ

СОРБЕНТ

ТОРФЯНОЙ

ПОДРОБНЕЕ

ЭКОВОЗДУХ

ПОДРОБНЕЕ

Хамтран ажиллахыг урьж  байна!

Хамтран ажиллахыг урьж  байна!

Утас: +7 903 955 14 88

И-мэйл: manager@torf.info

Хамтран ажиллахыг урьж  байна!

logo-sotssetey-11550708426yzhanxdujx.png

Утас: +7 903 955 14 88

И-мэйл: manager@torf.info